Leksands Pistolklubb bildades 1940. Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF).


Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet har många olika skyttegrenar.
På deras hemsida hittar du en presentation av dessa. Som medlem väljer Du vilken eller vilka grenar Du vill ägna dig åt.
Du väljer också ambitionsnivå. Vare sig Du har som mål att bli svensk mästare eller vill skjuta pistol en gång i veckan med kompisarna i klubben är Du lika välkommen och lika värdefull för förbundet.

Vill man tävla så finns flera olika möjligheter:

  • Militär snabbmatch
  • Fältskjutning
  • Nationell helmatch
  • Precisionsskjutning

Fältskytte med mål på varierande avstånd.

International Practical Shooting Confederation

Dynamiskt Sportskytte. The International Practical Shooting Confederation (IPSC) grundades 1976 för att främja, upprätthålla, förbättra och utveckla Dynamiskt Sportskytte, att värna dess principer och reglera dess internationella utövande i syfte att bidra till säker vapenhantering och säkert sportskytte bland personer med god karaktär och vandel.

Dynamiskt Sportskytte

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination. För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

IPSC Hölsterrigg